پاسخ به سوالات ژنتیکی : ما در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ژن آزما تصمیم گرفتیم بخشی را راه اندازی کنیم تا بتوانیم به سوالات ژنتیکی شما پاسخ دهیم ؛ پرسش و پاسخ مشاوره ژنتیک در این بخش به دو صورت قابل انجام است :

ایجاد پرسش و پاسخ مشاوره ژنتیک غیر فوری عمومی و محرمانه :

چنانچه تمایل دارید سوال شما و پاسخ کارشناسان ما به سوال ژنتیکی شما از طریق همین قسمت برای عموم قابل مشاهده باشید کافیست در فرم زیر سوال خودتان را مطرح نمایید ؛ کارشناسان ما پاسخ شما را علاوه بر اینکه برای شما به صورت پیامکی ارسال میکنند ، برای مشاهده عموم نیز قرار خواهند داد . بنابر این اگر فکر میکنید سوال شما ، برای خیلی از افراد دیگر نیز ممکن است پیش آمده باشد ، کافیست سوالات ژنتیکی خود را از طریق فرم زیر آن را مطرح کنید. البته باید توجه داشته باشید هویت شما برای عموم ناشناخته باقی خواهد ماند و اطلاعات هویتی شما محفوظ میماند.

ایجاد پرسش و دریافت پاسخ به سوالات ژنتیکی به صورت فوری ، خصوصی و محرمانه :

اما اگر تمایل ندارید سوال و پاسخ شما برای سایرین قابل مشاهده باشد ، کافیست سوال مشاوره ژنتیکی خودتان را از بخش چت آنلاین در وب سایت (دایره کوچک کنار صفحه به رنگ طلایی ) مطرح کنید ؛ در این صورت اگر پزشکان و مشاوران ما آنلاین باشند ، در همان لحظه به سوال شما پاسخ میدهند و چنانچه پزشکان ژنتیکی و مشاوران ژنتیکی ما در آن لحظه آنلاین نباشند و یا در حال پاسخگویی به فرد دیگری باشند ، در اولین فرصت که پرسش ژنتیکی شما را دریافت کنند ، به آن پاسخ میدهند و شما در مراجعه بعدی به وب سایت از همان بخش چت آنلاین میتوانید پاسخ خود را مشاهده کنید.